Asbestcement leidingen relinen

Veel Nederlandse woningen die gebouwd zijn vanaf de jaren ’50 hebben asbestcement afvoerleidingen. Het onderhoud aan deze verouderde en/of lekkende leidingstelsels zorgt voor grote uitdagingen, overlast en brengt hoge kosten met zich mee. Tubus System is een bewezen onderhoudstechniek voor het relinen van asbestcement leidingen. Hierdoor is hak- en breekwerk niet nodig, wordt overlast tot een minimum beperkt en bespaart u aanzienlijk op de kosten. Schakel de experts van Tubus System BV in en u bent zeker van een duurzaam resultaat.

Contact opnemen

 

Relinen door Tubus System

Minder overlast voor bewoners
 Kosten- en tijdsbesparing
Levensduur 50 jaar met 10 jaar garantie
Gekwalificeerd en ervaren personeel
Duurzame en milieuvriendelijke werkwijze
Naadloze aftakkingen, zonder frezen

 

Wat is relinen?

Standleidingen relinen doen wij met de spuittechniek 'Tubus System'. Hierbij wordt er van glasversterkt polyester een nieuwe leiding in de bestaande leiding gemaakt. Het voordeel is dat deze techniek een naadloos, vloeistofdicht resultaat garandeert. Ook kiest u voor kwaliteit en hoeft u zich geen zorgen meer te maken over lekkages en verstoppingen. Omdat er geen hak- en breekwerk aan te pas komt, wordt de overlast voor de omgeving en bewoners tot een minimum beperkt. Tot slot bespaart de eigenaar van het gebouw aanzienlijk op de kosten.

 

Tubus System toepasbaar op asbestcement leidingen

Tubus System BV heeft een protocol ontwikkeld voor het renoveren van asbest standleidingen. Dit laten we periodiek testen door BME Asbestconsult en Kiwa Inspection and Testing. Op deze manier hebben we talloze projecten uitgevoerd. Asbest hoeft niet gesaneerd te worden, wat tijd en kosten bespaart. 

Techniek is niet gevaarlijk

Inmiddels zijn er bij meerdere projecten validatiemetingen uitgevoerd. Zowel op de werklocaties van de monteurs als in de woningen die aangesloten waren op de standleidingen. De metingen zijn door Kiwa Inspection and Testing geanalyseerd. De resultaten van de validatiemetingen tonen aan dat het toepassen van de Tubus System techniek in asbestcement leidingen geen gevaren met zich meebrengt voor werknemers en bewoners.

 

Onze werkwijze

Behalve de techniek is ook de werkwijze tijdens onze renovatietrajecten van groot belang. Juist dat maakt het verschil. Bij het relinen van asbest standleidingen gaan wij als volgt te werk:

1.       Plan van aanpak. Eerst zoeken we naar de best mogelijke oplossing voor uw situatie. Dat werken we uit in een overzichtelijk plan            van aanpak dat bestaat uit duidelijke stappen.

2.       Conditiemeting. Vervolgens brengen we in kaart wat de huidige staat is van de leidingen met behulp van een camera-inspectie.                De conditiemeting laat zien waar zwaktes en gebreken liggen.

3.       Informeren van de bewoners. Een asbestcement leiding relinen is werk voor en door mensen. Daarom is het belangrijk om       
          bewoners tijdig te informeren. Tijdens informatiebijeenkomsten leggen we bijvoorbeeld helder uit wat asbest renovatie inhoudt              en hoe we tijdelijk ongemak verhelpen. Wij zorgen voor communicatie met bewoners en een goede planning.

4.       Overlast beperken. Bewoners staan centraal, zowel voor als tijdens de werkzaamheden. Daarom beperken we de overlast zoveel              mogelijk en stellen we altijd iemand beschikbaar om vragen van bewoners te beantwoorden.

5.       Videodocumentatie en garantiecertificaat. Ons hoofdkantoor in Zweden controleert elke oplevering. Afsluitend ontvangt de         
          opdrachtgever een videodocumentatie van ons werk, net als een gedetailleerd kwaliteitsinspectierapport inclusief garantie-   
          certificaat. 

 

Succesvolle asbest renovatieprojecten

Tubus System BV is veelvuldig werkzaam voor VvE's, woningcorporaties, aannemers en vastgoedbeheerders. Voor elk gebouw hebben wij dan ook een passende oplossing. Het team van Tubus System BV zorgt niet alleen voor een duurzaam resultaat, we werken ook naar een langdurige samenwerking met onze opdrachtgevers. Wij zijn er trots op om een betrouwbare partner genoemd te worden door vele opdrachtgevers. Bekijk onze asbest renovatie en andere projecten waarbij we snel, met aanzienlijk minder overlast en tegen lagere kosten leidingen hebben gerenoveerd. Dat doen we voor klanten in het hele land.

 

Asbest standleiding renovatie door Tubus System

Bent u op zoek naar een betrouwbare partner die asbest standleidingen op een prettige manier kan renoveren tegen lagere kosten? Vertrouw dan op Tubus System. Het is de ideale oplossing om op een veilige manier asbest standleidingen te renoveren. In 10 jaar tijd zijn talloze gebouwen door ons voorzien van nieuwe Tubus System afvoerleidingen. Bij onze moedermaatschappij in Zweden al meer dan 20 jaar! Wilt u meer weten over deze relining techniek, asbest riolering of onze werkwijze? Of wilt u een gedegen plan van aanpak voor uw gebouw? Neem dan gerust contact met ons op. 

Manage cookie settings
This website uses cookies to make our services work, and that’s why some cookies are necessary and can’t be declined. We use cookies to give you the best user experience possible. You can manage your cookies in the next session.
Cookie settings
Cookie settings
Necessary Cookies
These Cookies are necessary for our website to work and can’t be turned off. The Cookies are usually only activated when you, for example, fill out a form or create or log in to your account. They don’t track any personal information.
Performance Cookies
These Cookies help us to track the number of visitors on our webpage. They also track where our visitors came from and how they found our website. We use this information to analyze how to make our website more user-friendly for our visitors and which landing pages are most relevant for our customers. The information that we store is, for example, what pages you visit when using our website.
Marketing Cookies
We use these Cookies to analyze how we can make our advertising better. The information helps us to learn more about our visitors and makes it possible to personalize ads based on your previous use of our services.