Relinen Robert Kochplaats

Project: standleidingrenovatie
Opdrachtgever: Vereniging van Eigenaren
Locatie: Rotterdam, Robert Kochplaats 15 t/m 333
Gebouw: flat
Aantal woningen: 160 woningen

We dienden rekening te houden met de specifieke wensen van de bewoners

 

Preventief behandelen

De Robert Kochplaats is een goed voorbeeld waar Tubus System uitkomst heeft geboden. De standleidingen hadden het einde van hun levensduur bereikt en om problemen in de toekomst te voorkomen is er gekozen om preventief de standleidingen in het complex te behandelen met Tubus System. In het voortraject heeft de opdrachtgever een afweging gemaakt, geheel vernieuwen of relinen?

 

Beperking overlast

Willem van der Meij: “In opdracht van Winter VvE beheer en de VvE Robert Kochplaats heb ik een 0-meting uitgevoerd voor het gehele gebouw met daaraan gekoppeld de prioritering. Na overleg is hier een aantal acties uit voortgekomen met als grootste prioriteit het aanpakken van de standleidingen, gevolgd door het oplossen van het legionella probleem, het isoleren van de borstwering van de woonkamerkozijnen en het overlagen van de dakbedekking. Een deel van de woningen van de Robert Kochplaats zijn huurwoningen die eigendom zijn van woningstichting Havensteder. Deze stichting heeft in het gehele traject uiteraard zijn bijdrage moeten leveren. Echter het grootste deel van de woningen op de Robert Kochplaats is particulier bezit. Dit houdt in dat er in bijna iedere woning flink verbouwd is door de eigenaren, zoals bijvoorbeeld een nieuwe badkamer of keuken. Het gevolg hiervan is dat geen badkamer of keuken hetzelfde is. Bij een renovatie van de standleidingen op traditionele wijze moeten de schachten open en moeten keukens en hangende toiletten tijdelijk verwijderd worden met alle problemen vandien en dat resulteert in een aanzienlijke kostenpost om de bewoners te compenseren. Tijdens de informatie-avond voor de bewoners is er een helder plan gepresenteerd en na het beantwoorden van alle vragen gaf de vergadering fiat om de opdracht uit te voeren. De voorzitter van de VvE, de heer Ger Kool, heeft de opdracht verstrekt aan Tubus System. Zij bleken niet alleen zeer voordelig ten opzichte van traditioneel vervangen, maar ook het tijdsbestek waarin zij de klus konden klaren was aantrekkelijk. Uiteindelijk hebben zij de klus geklaard in 5 weken.”

 

Specifieke wensen bewoners

Sander van Delft, Area Sales Manager van Tubus System, licht het project verder toe: “Tubus System kijkt terug op een geslaagd project, waar wij in de uitvoering samenwerkten met meerdere partijen. Een deel van de bewoners is op leeftijd. Met deze mensen dienden wij extra rekening te houden op meerdere fronten. Zonder de bijzondere inzet van de voorzitter van de VvE en de voorzitter van Platform Gehandicapten Alexander zou het ons niet gelukt zijn dit te realiseren. Er is in kaart gebracht welke bewoners extra aandacht nodig hadden, zodat wij tijdens de uitvoering rekening konden houden met de specifieke wensen van deze bewoners. Denk hierbij aan bijvoorbeeld toiletbril verhogers voor de tijdelijke chemische toiletten die Tubus System verzorgde tijdens de werkzaamheden.” Het gehele project werd begeleid door Willem van der Meij. In opdracht van de VvE heeft de heer Van der Meij zorg gedragen voor de communicatie tussen alle partijen. Tevens hield de heer Van der Meij toezicht op de gehele voortgang. Sander van Delft: “Een mooi project waar wij, maar ook onze opdrachtgever, met tevredenheid op terug kunnen kijken.”

Manage cookie settings
This website uses cookies to make our services work, and that’s why some cookies are necessary and can’t be declined. We use cookies to give you the best user experience possible. You can manage your cookies in the next session.
Cookie settings
Cookie settings
Necessary Cookies
These Cookies are necessary for our website to work and can’t be turned off. The Cookies are usually only activated when you, for example, fill out a form or create or log in to your account. They don’t track any personal information.
Performance Cookies
These Cookies help us to track the number of visitors on our webpage. They also track where our visitors came from and how they found our website. We use this information to analyze how to make our website more user-friendly for our visitors and which landing pages are most relevant for our customers. The information that we store is, for example, what pages you visit when using our website.
Marketing Cookies
We use these Cookies to analyze how we can make our advertising better. The information helps us to learn more about our visitors and makes it possible to personalize ads based on your previous use of our services.