Monitoringsonderzoek hechtgebonden asbestcementleidingen

Tubus System BV dient haar werkprotocol 'Relinen Hechtgebonden Asbestcementleidingen' periodiek te monitoren. Tijdens dit monitoringsonderzoek, uitgevoerd door BME Groep, worden risico's geïnventariseerd voor dagelijkse gebruikers van het gebouw waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt. 

Positief resultaat

Recent heeft Tubus System BV bij een project in Enschede haar werkprotocol voor de horizontale en verticale leidingen onderworpen aan een validatiemeting. De resultaten van deze meting laten zien dat het werkprotocol van Tubus System BV wederom voldoet aan de gestelde eisen m.b.t. het werken in hechtgebonden asbestcementleidingen. 

Met dank aan

Speciale dank namens Tubus System BV aan Mehmet Sel (BME Groep) voor de begeleiding van de validatiemetingen en Jan Willem Workel (vb&t) voor de medewerking aan het monitoringsonderzoek. 

Terug
Manage cookie settings
This website uses cookies to make our services work, and that’s why some cookies are necessary and can’t be declined. We use cookies to give you the best user experience possible. You can manage your cookies in the next session.
Cookie settings
Cookie settings
Necessary Cookies
These Cookies are necessary for our website to work and can’t be turned off. The Cookies are usually only activated when you, for example, fill out a form or create or log in to your account. They don’t track any personal information.
Performance Cookies
These Cookies help us to track the number of visitors on our webpage. They also track where our visitors came from and how they found our website. We use this information to analyze how to make our website more user-friendly for our visitors and which landing pages are most relevant for our customers. The information that we store is, for example, what pages you visit when using our website.
Marketing Cookies
We use these Cookies to analyze how we can make our advertising better. The information helps us to learn more about our visitors and makes it possible to personalize ads based on your previous use of our services.