Training Veilig werken op daken

Onlangs hebben de medewerkers van Tubus System Nederland een training 'Veilig werken op daken' gevolgd. De training werd gegeven door een erkend instituut voor dakveiligheid.

Doel van de training

Het doel van de training was het voorkomen van ongevallen door:

 • het vergroten van kennis en bewustzijn van medewerkers
 • vooraf de juiste keuzes maken wat betreft maatregelen
 • bekendmaken met eisen aan veiligheidsmaatregelen
 • het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
 • het herkennen van onveilige situaties

"Het is zeer belangrijk om deze kennis up to date te houden, aangezien 90% van de door ons uitgevoerde standleidingrenovaties via de ontluchter op het dak worden uitgevoerd." - Sander van Delft (Area Sales Manager)

Wat is er behandeld?

Tijdens de training zijn er verschillende aspecten behandeld, zoals wet- en regelgeving, risico's en maatregelen, persoonlijke beschermingsmiddelen, restrisico's en een praktijkoefening.

Wet- en regelgeving

De training startte met de wet- en regelgeving. Hoe is de Arbowet ingericht? Welke verplichtingen hebben werkgever en werknemer? Welke brancheafspraken zijn er? Hoe is de handhaving ofwel inspectie geregeld? En wat zijn de gevolgen als dit niet wordt nageleefd?

Risico's en maatregelen

Na wet- en regelgeving kwamen de risico's en maatregelen van het werken op daken aan bod. Met name de verschillende toetredingen tot het dak. Denk aan de technische ruimte, liftopbouw en toegangsdeuren. Maar ook dakluiken, toegangsluiken en ramen. Ook betreding van buitenaf werd behandeld, zoals mobiele ladders, permanente ladders, permanente trappen, hoogwerkers en klimsteigers.

Vervolgens werd er besproken hoe je valgevaar kunt voorkomen middels collectieve beveiliging en individuele beveiliging (afscherming en markeringen).

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Veiligheidsschoenen en werkkleding zijn niet de enige middelen waarmee je jezelf kunt beschermen. Zaken als een harnasgordel, veiligheidslijn en karabijnhaak zorgen ook voor persoonlijke bescherming tijdens het werken op daken. Tevens zijn de aandachtspunten rondom de inspectie van en werken met PBM's behandeld. 

Restrisico's

Nadat de belangrijkste risico's waren behandeld, zijn ook de restrisico's ofwel minder voorkomende risico's besproken zoals:

 • electrocutiegevaar
 • uitglijdgevaar
 • struikelgevaar
 • gevaarlijke stoffen
 • weersomstandigheden
 • straling GSM

"Als inspecteur kom ik als eerste op de daken voordat mijn collega's hun werk starten. Bij nieuwe projecten bepaal ik wat voor veiligheidsvoorzieningen er getroffen moeten worden voordat het project kan beginnen. Ik heb de training 4 jaar geleden ook gevolgd en dacht alles te weten, maar ik heb veel bijgeleerd. Bovendien heb ik veel goede tips gekregen." - David Gustavsson (Leidinginspecteur)

Praktijkoefening

De training werd afgesloten met een praktijkoefening. Kandidaten mochten de PBM's aan en ervaren hoe hiermee te werken. Kortom: een nuttige en leerzame dag!

Terug
Manage cookie settings
This website uses cookies to make our services work, and that’s why some cookies are necessary and can’t be declined. We use cookies to give you the best user experience possible. You can manage your cookies in the next session.
Cookie settings
Cookie settings
Necessary Cookies
These Cookies are necessary for our website to work and can’t be turned off. The Cookies are usually only activated when you, for example, fill out a form or create or log in to your account. They don’t track any personal information.
Performance Cookies
These Cookies help us to track the number of visitors on our webpage. They also track where our visitors came from and how they found our website. We use this information to analyze how to make our website more user-friendly for our visitors and which landing pages are most relevant for our customers. The information that we store is, for example, what pages you visit when using our website.
Marketing Cookies
We use these Cookies to analyze how we can make our advertising better. The information helps us to learn more about our visitors and makes it possible to personalize ads based on your previous use of our services.